PUBLICATIONS

Among the trees
a field trip

The artists Emmy Bergsma and Susanne von Bülow have observed trees, listened to them, discovered their stories, felt their lives, followed their roots and turned themselves upside down in order to “understand” the trees. Their tree research and images have resulted in a book in which the language of Indian poet Sumana Roy gives the trees a new trunk and a voice of their own. The result is a poetic art book like a lyrical catalogue of a journey along ancient trees in the German-Dutch border region.

Would you like to place an order for the book Among the Trees?
A copy costs 27.50 € shipping costs not included.
You can place an order and purchase it from me: mail@emmybergsma.nl

De kunstenaars Emmy Bergsma en Susanne von Bülow hebben bomen geobserveerd, naar ze geluisterd, hun verhalen ontdekt, hun leven gevoeld, hun wortels gevolgd en zichzelf ondersteboven gekeerd om de bomen te “begrijpen”. Hun boomonderzoek en hun beelden hebben geresulteerd in een boek waarin de taal van de Indiase schrijver en dichter Sumana Roy de bomen een nieuwe stam en een eigen stem geeft. Het resultaat is een poëtisch kunstboek als een lyrische catalogus van een reis langs eeuwenoude bomen in het Duits-Nederlandse grensgebied.

Wil je een bestelling plaatsen voor het boek Among The Trees?
De prijs is € 27,50 verzendkosten € 4,50.
Bestellen en kopen kan bij mij: mail@emmybergsma.nl


@