INTRO

“Ik teken de poëtische ruimte die ontstaat als ik me openstel voor de botanische natuur. Tijdens die observaties ontstaat er een bezielde natuur, die de drager is van verhalen en sensaties.

De natuur is voor mij ook een bron van wijsheid, en vaak een spiegel voor het menselijk bestaan. Dit uitgangspunt voert me naar een gebied waar de ware aard van de natuur die van de mens raakt.

Het fascineert me om de natuur haar gang te zien gaan als er geen menselijk ingrijpen meer is. En mijn observaties van de veerkracht van de natuur op verschillende plaatsen in de wereld, zoals in het oerbos van Bialowieza, de heilige waringinbomen in Indonesië, de majestueuze kastanjebomen in het stadspark in Zwolle.

Ik vermoed dat achter het zichtbare van de natuurlijke wereld van bergen, bomen, eilanden een oneindige wereld bestaat, die met de visuele werkelijkheid vervlochten is. Een wereld van oerwijsheid waar ik met iedere tekening of natuurobservatie sterker van doordrongen raakt.

Op het moment dat mijn krijtje of potlood het papier raakt is er geen weg meer terug. Tijdens het werken neemt de tekening in betekenis toe, en als ik vermoed dat ik een dieper gelegen deel van mijzelf heb verwezenlijkt is het werk goed, en af. ”

Emmy Bergsma 2019

“I draw the ‘poetic space’ that emerges when I open myself to the botanical nature. During these observations, an animated nature comes to life, carrying stories and sensations.

Nature is also a source of wisdom for me, often serving as a mirror for human existence. This perspective leads me to a realm where the true nature of nature intersects with that of humanity.

I am fascinated by observing nature taking its course when there is no longer human intervention. My observations of nature’s resilience in various places around the world, such as the primeval forest of Bialowieza, the sacred banyan trees in Indonesia, and the majestic chestnut trees in the city park in Zwolle.”

I suspect that behind the visible natural world of mountains, trees, and islands, there exists an infinite world intertwined with visual reality. A world of primal wisdom that I become more deeply immersed in with every drawing or observation of nature.

The moment my piece of chalk or pencil touches the paper, there’s no turning back. As I work, the drawing gains in meaning, and when I suspect that I have realized a deeper part of myself, the work is complete and good.”

Emmy Bergsma 2019

Wil je een bestelling plaatsen voor het boek Among The Trees?
De prijs is € 25,- exclusief verzendkosten van € 4,50.
Bestellen en kopen kan bij mij: mail@emmybergsma.nl

Would you like to place an order for the book ‘Among the Trees’ ?
A copy costs 25 euros, shipping costs not included
You can place an order and purchase it from me.
mail@emmybergsma.nl

@