PROJECTS

Lichtung is een Duits-Nederlands kunstproject over familiegeschiedenissen van verdrijving en arriveren van:
Sarah Grothus – Vreden [D] herkomst: Schlesiën, Polen en West-Duitsland
Emmy Bergsma – Zwolle [NL] herkomst: Madura, Indonesië en Nederland

lees meer >>>

Mapping Paradise is een project van Emmy Bergsma [NL] en Susanne von Buelow [D] en Sumana Roy [IND]

Het Paradijs is een fictieve plek, je kunt het zoeken, maar je zult het nooit vinden. Soms is het andersom, terwijl we onder een dicht bladerdak van een boom rusten, dan vindt het Paradijs óns

Wij stelden ons voor dat de bomen die nu hier groeien uit hetzelfde DNA bestaan als de bomen in de Hof van Eden, en dat we door de oudste bomen uit onze omgeving te leren kennen en manieren te zoeken om ze te ‘verstaan’, we een mogelijkheid hebben om het Paradijs te naderen.

Wat ons interesseert is dat bomen mensen aanspreken, zowel praktisch, symbolisch als spiritueel: ze verschaffen schaduw op warme dagen, zijn een geliefde speelplek voor kinderen. Bomen overstijgen onze levensduur en weten daarom over meerdere generaties dingen te vertellen in een taal die niet de onze is.Een boom is de verbinding tussen Hemel en Aarde. De Boom des Levens en de Boom van Kennis van Goed en Kwaad zijn, zo op het oog, gewone bomen, maar ze zijn tegelijkertijd de dragers van de waarheid, de geheimen van het leven en de wijsheid over onze bestaan.

Bij iedere boom gebruiken we al onze zintuigen om de zichtbare en onzichtbare kenmerken van de bomen in kaart te brengen. Een belangrijke voorwaarde is de tijd te nemen en te zien wat we dan gewaarworden. We willen de boom als vorm en als beeldbepalende ‘landmark’ in de context van zijn of haar omgeving onderzoeken. De lokale gemeenschap vragen we naar ervaringen met, en volksverhalen over de bomen. We verzamelen legenden, gedichten en kunsthistorisch beeld over bomen waarin vruchtbaarheid en gerechtigheid ook vaak een rol spelen en vertalen dit naar een eigentijdse kijk op deze onderwerpen.

Bezochte bomen o.a.:

Femeiche in Erle & de Kroezeboom in Fleringen, de oudste zomereiken in de Euregio [650-850 jaar oud]. Het zijn levende ruïnes, van binnen hol en ondersteund door balken en ijzeren ringen. Bij deze zomereiken vonden in de Middeleeuwen verschillende vormen van rechtspraak plaats.

De Oosterse Plataan of Platanus Orientalis in het Kalheupinkpark in Oldenzaal uit 1850. De plataan wordt al in Genesis genoemd en heet ‘naakte boom’ in het Hebreeuws, een post-paradijselijke naam. Deze plataan is de enige overlevende soort van de laatste ijstijd in Eurazië.

De dikke Linde in Asbeck, ca 500 – 100 jaar oud. Dit is een Danslinde. Onder haar bladerdak bevond zich vroeger een dansplateau. Bijna alles wat onder het dak van de Linde gebeurde had met liefde en vruchtbaarheid te doen. De dans, de seks, de feesten. Zelfs als er recht werd gesproken werden er onder de linde conflicten bijgelegd aangeklaagden werden er vrijgesproken.


@